Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul de Tehnologie Chimica si Petrochimica
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. TEHNOLOGIE CHIMICA
SI PETROCHIMICA
Sisteme compozite cromogen-polimerice pentru structuri fotoinduse de suprafață și senzori ion selectivi
Metode de analiza
pentru controlul
produselor si
proceselor
(petro)chimice
 CROMOPOL    

DESPRE PROIECT
 • Proiectul de cercetare vizează obținerea unor cromogeni cu structură azoică și azometinică derivați ai sintonului 2-(4-amino-benzensulfonil)-etanol, modificarea structurilor prin transformarea restului ?-hidroxietilsulfonă în sulfatoetilsulfonă, cloroetilsulfonă sau vinilsulfonă în vederea funcționalizării cu un “agent de ancorare bifuncțional” (derivați alchiltrialcoxisilanici cu funcțiuni nucleofile - NH2, SH, OH, vinilice sau izocianat). Legarea covalentă a cromogenilor modificați cu resturi alcoxisilanice va fi realizată fie de un substrat de silicagel obținut “in situ” prin hidroliza tetraalcoxisilanului, fie de alte substraturi anorganice de tip oxidic (oxizi de fier, oxizi de aluminiu, dioxid de titan, etc.) obținute prin procedee hidro(solvato)termale, în final rezultând materiale compozite hibride organic-anorganice cromogen-polimerice filmogene.
 • Se preconizează ca prin caracterizarea structurală a cromogenilor, a substraturilor de tip oxidic, a materialelor filmogene, precum și prin investigarea structurii și morfologiei suprafețelor filmelor obținute cu hibrizii cromogen-polimerici, a interacțiilor substrat-film și a influenței interacțiilor structură-vecinătăți asupra proprietăților optice sau ion selective ale materialelor compozite obținute să fie elucidate aspecte importante cu privire la obținerea unor astfel de materiale și aplicațiile lor în domeniul senzorilor ion selectivi și memoriilor optice.
 • De asemenea, se vizează valorificarea tuturor atributelor structurale specifice cromogenilor azoici și azometinici studiați, respectiv izomeria cis-trans a grupelor azo și azometinică - generatoare de fotocromism, cu aplicații în stocarea optică a informației, sau în funcție de substituenții prezenți în structura cromogenilor prin tautomeria hidoxiazo-cetohidrazonică, halocromie sau prezența grupelor complexante, în manifestarea unor proprietăți ion senzitive. În acest sens, se propune testarea și evaluarea proprietăților de senzor ion selectiv ale unora dintre tipurile de materiale obținute, precum și în cazul altora examinarea anizotropiei fotoinduse la iradiere cu fascicul laser. Cromogenii și materialele compozite rezultate în urma experimentărilor vor fi testate și evaluate și din punct de vedere al aplicațiilor convenționale, în procese tinctoriale, determinându-se proprietăți de rezistență, unele dintre acestea necesare și în cazul aplicațiilor neconvenționale.

PARTENERI
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE –
 • ICECHIM -Bucuresti (Coordonator Proiect)
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei și Radiației
 • Academia Română - Institutul de Chimie Organic㠓Costin D. Nenițescu”
 • Academia Română - Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu"

ETAPE
 1. Modelarea structurilor, obținerea și caracterizarea unor cromogeni noi de tip donor-acceptor, azoici și azometinici, ce posedă grupări funcționale potrivite pentru grefare pe structuri polimere și evaluarea performanțelor acestor compuși în aplicații tinctoriale.
 2. Obținerea și caracterizarea unor structuri polimere derivatizate prin reacție chimică cu cromogenii de tip donor-acceptor sintetizați și evaluarea proprietăților compușilor sintetizați.
 3. Obținerea unor materiale compozite cu proprietăți prezumtive de senzori ion selectivi prin realizarea unor suporturi anorganice și depunerea pe acestea prin pelicule Langmuir-Blodgett a hibrizilor organic–anorganici funcționalizați cu cromogeni, caracterizarea compozitelor și evaluarea proprietăților de senzori ion selectivi.
 4. Obținerea și caracterizarea unor hibrizi organic – anorganici funcționalizați cu materiale fotocrome, testarea și evaluarea proprietăților de comutatori optici și a performanțelor acestora în procese de înregistrare a informației.
 5. Diseminarea pe scară largă a rezultatelor științifice ale proiectului și promovarea produselor și tehnologiilor obținute.

CONTACT
 • general.manager@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Spatii | Echipa | Proiecte | Manifestari Stiintifice | Contact    

Logo Symbol Mediasoft